English 4 IT, Beata Błaszczyk, Helion

W świątecznym prezencie dla studentów IV roku informatyki stosowanej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, studenci II roku pierwszego stopnia, Maciej Fiutowski i Grzegorz Wiśniowski, udostępniają pomoce dydaktyczne ułatwiające opanowanie słownictwa z naszego wiodącego podręcznika, „English 4 IT” Beaty Błaszczyk, opublikowanego przez Wydawnictwo Helion.
Oprócz Macieja i Grzegorza, którzy dopieścili kurs na trzech różnych platformach, uznanie i wdzięczność należą się sporej grupie anonimowych studentów II roku informatyki stosowanej. Ludzie ci odwalili kawał fizycznej roboty przy ręcznym wklepywaniu contentu do kursu (a umówmy się, że taka ręczna robota jest – póki co – więcej warta, niż automatyczne wczytanie poprzez bezrefleksyjny mechanizm OCR).

Baza słownictwa z podręcznika Beaty Błaszczyk „English 4 IT” jest obecnie dostępna jako: