Oprogramowanie dydaktyczne

Studenci informatyki stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej i informatyki Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej tworzą w ramach lektoratu z języka angielskiego programy dydaktyczne wspomagające naukę języka specjalstycznego.

Projekty przez nich stworzone można podzielić – najogólniej rzecz biorąc – na: