Oprogramowanie dydaktyczne

Studenci informatyki stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej i informatyki Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej tworzą w ramach lektoratu z języka angielskiego programy dydaktyczne wspomagające naukę języka specjalstycznego.

Projekty przez nich stworzone można podzielić – najogólniej rzecz biorąc – na:

  • autorskie programy komputerowe / mobilne
  • kursy Memrise
  • bazy Supermemo