Brzydkie wyrazy informatyków

Ta strona gromadzi błędy językowe popełniane przez informatyków i studentów informatyki, których nie da się umieścić w wykazie grzechów głównych w wymowie, gdyż błędy te polegają na czymś zupełnie innym. Lista brzydkich wyrazów będzie stale rozwijana, podobnie jak lista grzechów głównych.

in (the) internet
Powszechne użycie przyimka in w wyrażeniu „w internecie” to kalka językowa z języka polskiego. Prawidłowe tłumaczenie tego wyrażenia to on the internet.

informations
Bardzo nieładny wyraz. Information to rzeczownik niepoliczalny i nie ma w języku angielskim liczby mnogiej.

medias
Chcąc powiedzieć o mediach społecznościowych w liczbie mnogiej, niektórzy mają tendencję do używania wyrazu medias. Tymczasem taki wyraz nie istnieje. Media samo w sobie jest w liczbie mnogiej (liczba pojedyncza to medium), więc nie tworzymy tu liczby mnogiej przez dodanie końcówki -s.

optimalisation
Uwierzytelnienie, czyli authentication / authentification (oba wyrazy są poprawne) zachęca niektórych do pochopnego wniosku, że podobna oboczność występuje w przypadku wyrazów optimisation / optimalisation. Nie występuje. Jedyne poprawne tłumaczenie polskiego wyrazu optymalizacja to optimisation (ewentualnie optimization). To samo z czasownikiem: poprawna forma to optimize (optimise), a nie optimalize (optimilise).

programmist
Nie przeprowadziłem żadnej kwerendy w tym zakresie, ale przypuszczam, że większość chemików nie chciałaby być nazywana alchemikami, choć słowa podobne. Słowo programmist, choć nieco archaiczne, istnieje w języku angielskim. Programista, artysta w tworzeniu kodu programistycznego, to jednak po angielsku programmer.

shortcut
Umieszczony na pulpicie skrót do jakiegoś programu czy pliku w pamięci komputera to po angielsku shortcut. Dość to nawet logiczne, bo „pójść na skróty” to po angielsku „take a shortcut”. Ale angielskie słowo shortcut nie jest tak wieloznaczne, jak polskie słowo skrót. VPN, czyli skrót od Virtual Private Network, to na przykład nie shortcut, tylko abbreviation. Z kolei BRB, czyli skrót od be right back, to acronym. Chociaż znaczenia abbreviation i acronym nachodzą na siebie i w pewnych kontekstach nie ma większej różnicy, którego z tych dwóch wyrazów użyjemy, to jednak znaczenie wyrazu shortcut nigdy się z nimi nie pokrywa.

specificate
Intuicja językowa zwodzi czasami na manowce. Jest rzeczownik specification, ale prawidłowa forma czasownika to nie specificate, lecz specify.

W oddzielnym wpisie można przeczytać o błędach często popełnianych przez informatyków w wymowie angielskiej. Istnieją także analogiczne wpisy o błędach w wymowie popełnianych przez studentów matematyki, a także studentów kierunków inżynierskich wszelkiego rodzaju.