Na językach

Część wpisów na tym blogu poświęconych jest nauce języka angielskiego, w tym niektóre – i są to strony najpopularniejsze i generujące największy ruch na całej witrynie – problemom związanym z wymową, akcentem i intonacją oraz typowym błędom popełnianym przez uczących się angielskiego branżowego przedstawicieli grup zawodowych.
Obecnie polecam wpisy:

Trwają prace nad wpisami, które ukażą się wkrótce:

  • Grzechy główne Polaków (w wymowie)

Z innych wpisów poświęconych językowi angielskiemu (niekoniecznie wymowie), polecam: