• poltiser

    Mam nadzieję, że zapałki nie nawiązują do komunikacji z prędkością światła…
    😉