Pogo

mój bóg
biega po przejściach podziemnych
z niedorozwiniętym torsem
dekalogi
wypisuje sprejem po ścianach
gdy w modlitwie spytałem o życie
powiedział
nie bądź głupcem
i ty skończysz
pogiem posiniaczony